Veiligheidsdag 2023: veilig samenwerken in de keten

Op donderdag 22 juni wordt de Veiligheidsdag 2023 georganiseerd. Het thema is veilig samenwerken in de keten. Het doel van de Veiligheidsdag is het onderling delen en uitwisselen van ervaringen van bedrijven en hun ketenpartners over dit onderwerp.

 

Leidinggevenden van Brzo-, ARIE- en contractorbedrijven, HSE managers, beleidsmakers, vertegenwoordigers van inspectiediensten, brancheorganisaties, Regionale Veiligheidsnetwerken en wetenschappers worden van harte uitgenodigd om aan dit event deel te nemen.

Voorlopige programma:

  • 12.00 uur - Lunch
  • 13.00 uur - Veiligheidsdag met plenaire sessies en workshops rondom het thema veilig samenwerken in de keten
  • 16.30 uur - Uitreiking VOMI Safety eXperience Award
  • 17.15 uur - Walking dinner

De locatie en het definitieve programma (inclusief workshops) worden in de loop van de komende periode bekendgemaakt. Aanmelden kan al wel.

Veiligheid Voorop
Veiligheid Voorop is een samenwerkingsverband van de (petro)chemie gerelateerde brancheorganisaties, waaronder de VNCI.