Minisymposium Stoffen: Stoffen en data - hoe meer je weet, ...

Data zijn belangrijk voor een veilig en transparant gebruik van stoffen en producten. Tijdens het Minisymposium Stoffen op woensdag 11 oktober staat het thema ‘Stoffen en data – hoe meer je weet…’ centraal.
 

Diverse sprekers delen hun ervaringen over de ontwikkeling van data over stoffen en stoffen in producten en je krijgt een update over actuele ontwikkelingen op het gebied van EU-wetgeving. Na de presentaties van de panelleden is er ruimte voor een discussie tussen deelnemers en het panel. De voorzitter van deze editie is Manon Bloemer, directeur van de VNCI. 

Programma

13:00 | Inloop 

13:30 | Opening 

13:40 | Presentaties 

14:40 | Pauze

15:10 | Vervolg presentaties

15:50 | Paneldiscussie 

16:50 | Afsluiting van het minisymposium

17:00 | Netwerkborrel 

De sprekers 

Fen Hiah (VWS) gaat in op de herziening van de CLP-verordening en de laatste stand van zaken met betrekking tot de positie van de Raad en het Europees Parlement. Jelle Vriend (RIVM) vertelt over informatie en data om je stof te beoordelen. Rene Bekman (FujiFilm) komt te spreken over de noodzakelijkheid en het nut van stoffenlijsten. Anne-Rose Hartman (With a touch of Rose) gaat in op de overwegingen van een product zonder chemische stoffen en de uitdagingen van een duurzame MKB. De vijfde spreker moet nog aangekondigd worden.

Aanmelden 

Je kunt je aanmelden tot 4 oktober door je naam en organisatie door te geven aan minisymposiumstoffen@minienw.nl. Na 4 oktober is er kans dat er geen plek meer is.

Deze editie van het Minisymposium Stoffen vindt volledig fysiek plaats op 11 oktober van 13.30 tot 17.00 uur in de Malietoren, Bezuidenhoutseweg 12 in Den Haag.