Minisymposium Stoffen

Dit Minisymposium Stoffen wordt georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tezamen met VNO-NCW, de VNCI en de WECF. De voorzitter van deze editie is Kees Hoppener, plv directeur Directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

 

Het thema dit jaar is het Veiligheidsinformatieblad en de kansen en knelpunten die dit biedt voor gezond werken met stoffen. De sprekers zullen op dit thema ingaan vanuit verschillende invalshoeken.

Er wordt ingegaan op praktijkervaringen met het VIB. Verder komt de functie van het Kennisplatform Kennisdelingsinstrumenten aan bod met tools zoals het VIB. Communicatie in de toeleveringsketen staat hierbij centraal en kansen en knelpunten worden belicht. Tijdens de paneldiscussie worden de deelnemers aan het symposium uitgenodigd om hierover het gesprek aan te gaan.

Programma

13.15 uur - Inloop                       

13.30 uur - Opening door Kees Hoppener met aansluitend vier presentaties:

  • Kennisplatform Kennisdelingsinstrumenten met tools zoals het VIB, door Jurgen Mook en Rokus Renirie, ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Communicatie in de toeleveringsketen en de rol van het veiligheidsinformatieblad, door Erwin Annys, ECHA
  • Gebruik van de VIBs op de werkvloer, door Wim van Veelen, FNV
  • Kanttekeningen bij het VIB: praktijkervaringen, door Rosienne Steensma, Koninklijke VNCI

15.10 uur - Pauze | In de pauze kunnen vragen worden ingediend naar aanleiding van de gegeven presentaties. De voorzitter zal na de pauze vragen inbrengen bij het panel bestaande uit de vier sprekers. Ook na de pauze kunnen nog vragen worden toegevoegd.

15.30 uur - Paneldiscussie | Met de sprekers vindt een paneldiscussie plaats met de aanwezigen in de zaal over de gestelde vragen en de verbetermogelijkheden van het systeem voor kennisdeling en van tools zoals de VIB. De suggesties van de deelnemers worden opgehaald door SZW en het RIVM.

16.30 uur - Gelegenheid tot netwerken

Aanmelden graag voor 1 april 2021 via de mail.