Jaarcongres Relevant 2023 Veilige en gezonde energietransitie

 

Op dinsdag 28 maart staat het Jaarcongres Relevant in het teken van de risicobenadering van de versnellende energietransitie. Het programma bevat plenaire presentaties die afgewisseld worden met deelsessies.

 

Een van de sprekers is Leendert Gooijer van het RIVM die ingaat op de energietransitie als nationaal veiligheidsvraagstuk. De risico’s van de energietransitie hangen af van het perspectief van waaruit je kijkt. Vanuit het perspectief van arbeidsveiligheid is werken op hoogte een issue, denk aan het plaatsen van zonnepanelen of onderhoud aan windturbines. Voor omgevingsveiligheid is het verschil tussen waterstof of aardgas relevant, omdat dat iets kan betekenen voor de inrichting van de omgeving. Vanuit het perspectief van de nationale veiligheid is het de vraag of de energietransitie zou kunnen leiden tot maatschappelijke ontwrichting. Dat gaat om het bredere plaatje. Binnen deze sessie behandelt Leendert wat nationale veiligheid is en op welke manier de energietransitie de nationale veiligheid zou kunnen raken. Daarbij maakt hij een koppeling met omgevingsveiligheid. 

Lees meer over het congres en bekijk aan welke deelsessies je wilt deelnemen.

Aanmelden kan via de website van Jaarcongres Relevant. VNCI-leden krijgen korting op deelname.

Het congres is een initiatief van Relevant, netwerk externe veiligheid, en VVM, netwerk van milieuprofessionals. Dit jaar organiseren we het congres wederom in samenwerking met de VNCI.