Conferentie Cyberweerbaarheid

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert op maandag 3 juni de eerste Cyberweerbaarheidsconferentie in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Het thema is 'Versterk de schakels'.


Het versterken van cyberweerbaarheid is een belangrijke voorwaarde om Nederland bereikbaar, leefbaar en veilig te houden. We leven immers in een digitale wereld waar de dreiging zichtbaar en onzichtbaar toeneemt. Wat is er nodig om ons land, jouw sector en jouw organisatie op deze digitale toekomst voor te bereiden en aan welke regels moet uw organisatie voldoen?

Op de conferentie kun je gezamenlijke uitdagingen identificeren en kennis en ervaringen uitwisselen met professionals. Het ministerie informeert je over cyberregelgeving, bevordert dieper inzicht in opkomende cyberdreigingen en faciliteert een netwerk van professionals uit de sectoren die zich bezighouden met cybersecurity.

De conferentie is bedoeld voor cyberprofessionals uit de sectoren luchtvaart, wegvervoer, openbaar vervoer, spoorvervoer, scheepvaart, drinkwatervoorziening, chemische industrie, en afvalwater- en afvalstoffenbeheer.

Tijdens het plenaire gedeelte geeft Christiane Kirketerp de Viron namens de Europese Commissie een toelichting op het Cybersecuritypakket. Er is  een paneldiscussie tussen vertegenwoordigers vanuit de overheid en organisaties als Shell, Rederij van Oord en Pro Rail over de belangrijkste cybersecurityuitdagingen. Phil Tonkin (Dragos) gaat in op de wereldwijde uitdagingen op Operationale Technologie (OT). In de middag zijn er verschillende deelsessies op thema's als generatieve Artificial Intelligence, het OT-landschap, en implementatie en toezicht NIS2. 

Bekijk hier het volledige programma en meld je aan.