CTGG-dag 2022

Vanwege corona werd de CTGG-dag vorig jaar afgelast. De organisatie heeft een nieuwe datum gepland: vrijdag 22 april 2022. De inschrijving is geopend. 
 

Op het programma staan de volgende onderwerpen:

  • Ontgassen in de binnenvaart
  • Modernisering Omgevingsveiligheidsbeleid (MOV)
  • Digitalisering in de transport sector (e-FTI)
  • Risicobeleving/perceptie Vervoer gevaarlijke stoffen
  • Incident met het meten van CO op een binnenvaartschip
  • Awareness m.b.t. risico’s lege tankauto’s/containers onder druk

Check de website van CTGG voor meer informatie over de CTGG-dag en de mogelijkheid om je aan te melden. Inschrijvingen van vorig jaar komen te vervallen. Heb jij je toen aangemeld, dan vragen we je om je opnieuw in te schrijven. 

Over CTGG

De CTGG behartigt de belangen van de leden van het Centraal Overleg Gevaarlijke Goederen (COGG) op het gebied van ontvangst, verlading, vervoer en overslag van gevaarlijke goederen. Het accent ligt daarbij op betrokkenheid bij totstandkoming van regels en voorschriften die van invloed zijn op de logistieke behandeling van gevaarlijke goederen. Dit geldt in het bijzonder voor het overheidsbeleid dat binnen Nederland, maar ook daarbuiten, wordt gevoerd.