Branchebijeenkomst Kaderrichtlijn Water (KRW)

Wat betekent de harde KRW-deadline in 2027 voor bedrijven en hoe kunnen bedrijven geholpen worden die tegen problemen aanlopen bij de voorbereiding en uitvoering op de Kaderrichtlijn Water. Je wordt hierover bijgepraat door VNO-NCW op woensdag 28 februari in een webinar van 10.00 tot 12.00 uur.

 

Tijdens het webinar wordt er ook aandacht besteed aan het ‘Actieprogramma KRW bedrijfsleven’ van VNO-NCW, waarom het belangrijk is om daaraan mee te doen en welke acties en instrumenten ingezet gaan worden.

Basis voor de aanpak is een werklijst met 42 meest urgente chemische probleemstoffen, zoals een aantal zware metalen en industrie-chemicaliën. Per stof wordt nu een nadere analyse uitgevoerd om onder andere tot handelingsperspectieven voor bedrijven te komen. Dat geldt vooral voor de circa 1.600 bedrijven met een lozingsvergunning en duizenden bedrijven met een meldingsplicht of die indirect lozen.

Aanmelden kan online. Deelname is gratis.