Zoeken

Stel het filter in de rechterkolom in op 'Relevantie' om het meeste relevante zoekresultaat te krijgen. 

Filters worden toegepast, een moment geduld

Resultaten

03.10.2023
Als hij het een dag voor het zeggen had in de chemiesector zou hij de bedrijven een week dichtgooien en alle medewerkers op pad sturen om te vertellen hoe fantastisch de chemie is. Jeroen Sijbers is sinds februari van dit jaar directeur van Centrum
06.09.2023
Drie jaar geleden nam hoogleraar Chemische Technologie Francesco Picchioni, met een subsidie van 3,8 miljoen euro, op de Campus Groningen een onderzoekscentrum voor superkritische CO₂ in gebruik. Zeven bedrijven hebben er inmiddels hun processen
05.09.2023
Nedmag en FarMin hebben de afgelopen jaren een sproei-installatie voor magnesiumchloride ontwikkeld en getest. Hiermee dragen deze bedrijven een nieuwe technische oplossing aan voor het sluiten van de stikstofcyclus in de intensieve veehouderij. Het
30.08.2023
Voor het slapengaan vertelt Bart van den Bosch, senior scientist elektrochemie bij Avantium, zijn vijfjarige dochter soms verhaaltjes over moleculen. De bedoeling is dat ze dan snel in slaap valt, maar het omgekeerde gebeurt. Ze wil juist meer
19.06.2023
We kennen haar als zangeres, maar dat Shirma Rouse als negentienjarige van Curaçao naar Nederland kwam om scheikunde te studeren, weten minder mensen. Ze koos voor het artiestenbestaan, maar de chemie heeft haar nooit helemaal losgelaten. En dat komt
06.06.2023
Met het GasifHy-project in Delfzijl wil OCI Global grootschalige productie van groene methanol op gang brengen. GasifHy staat voor het vergassen van huisvuil en duurzame biomassa en het toevoegen van groene waterstof voor de productie van duurzame
05.06.2023
Lubrizol vierde begin dit jaar het 25-jarig bestaan in Nederland. Het Amerikaanse bedrijf maakt in de fabriek op het Chemiepark Delfzijl een hoger gechloreerde PVC (CPVC), dat bestand is tegen hogere temperaturen en druk in vergelijking met gewone
31.05.2023
In het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie kiest de minister voor een aanpak gericht op de vijf regionale industrieclusters. Daarmee valt een grote groep bedrijven, die elders zijn gevestigd of onvoldoende aan bod komen binnen de bestaande
31.05.2023
Het ministerie van EZK heeft, samen met Platform Groene Chemie, Nieuwe Economie en TKI Agri & Food, het Groeifonds-voorstel BioBased Circular ingediend. Met een efficiënte agrifoodsector en een sterke chemiesector lijkt Nederland uitermate geschikt
17.05.2023
“Het uiteindelijke doel is dat we het voor de consument makkelijker maken om op een duurzame manier te leven”, zegt Nienke Homan, sinds 1 mei voorzitter van de VNCI. Met ‘we’ bedoelt ze in de eerste plaats de industrie en de overheid, maar ook de
16.05.2023
Fenzi AGT is gespecialiseerd in glasverfpasta’s en geleidende inkten voor de glas- en keramiekindustrie. Die worden geproduceerd in Maastricht en zijn te vinden in voorwerpen waar we dagelijks mee te maken hebben: de auto, het bierglas en
11.05.2023
Microplastics, afkomstig van autobanden, synthetische kleding en afvalplastic, worden overal in het milieu aangetroffen. Volgens TNO is een vermindering van de emissie van 70 procent mogelijk, maar daar is wel samenwerking over de hele keten voor
11.05.2023
In de Groningse grond onder Veendam bevindt zich op een diepte van tweeduizend meter een unieke zoutlaag met het zuiverste magnesiumzout ter wereld, de grondstof van Nedmag. Yermo Veenstra werkt er als procestechnoloog.
20.04.2023
Maatwerkaanpak voor grootste industriële CO2-uitstoters | Europese ngo EEB pleit voor snelle aanpassing REACH| Veiligheid: wat kan de chemie leren van de luchtvaart?
12.04.2023
In zijn boek De risicoprofessional gaat Walter Zwaard onder andere in op de ethiek van veiligheid. CM ging met hem hierover in gesprek, waarbij ook Henk Bril, veiligheidsdeskundige bij SABIC en voorzitter van de VNCI-werkgroep Duurzame Logistiek
11.04.2023
Door zogeheten New Approach Methodologies te integreren in REACH kunnen veel dierproeven worden vermeden. Maar volgens Katia Lacasse van Cefic vereist dat een geheel nieuwe mindset voor risicobeoordeling. Deel 2 van een tweeluik over vermijden van
05.04.2023
Het moet duurzamer. Dat was de gedachte van Frank Vergunst toen hij zijn aandelen in de olie- en gasindustrie verkocht en een nieuw avontuur begon. Met zijn ALTA GROUP houdt hij zich onder andere bezig met de omzetting van CO₂ naar een vloeistof die

« 1 2 3 4 5 ... » 3/12 (292)