Zoeken

Gebruik eventueel ook filters om je zoekopdracht te verfijnen. 

Filters worden toegepast, een moment geduld

Resultaten

23.11.2021
Tijdens een minisymposium van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kwam de stand van zaken rond pfas aan de orde. Een door Nederland gesteund en op REACH gebaseerd verbod in de EU is in de maak, waarbij de discussie over uitzonderingen
13.09.2021
Vorig jaar presenteerde de Europese Commissie de Chemicals Strategy for Sustainability. Deze chemicaliënstrategie kondigt een verbod aan op het gebruik van de meest schadelijke chemicaliën in consumentenproducten. Unilever is er klaar voor. “Wij zijn
01.07.2021
De Algemene Rekenkamer heeft het rapport Handhaven in het duister uitgebracht. Daarin staat dat de aanpak van milieuovertredingen ontoereikend is. De Koninklijke VNCI ondersteunt de noodzaak om het VTH-stelsel verder te professionaliseren.
14.06.2021
Safety Delta Nederland (SDN) heeft de brochure ‘Samenwerken Industrie’ gepubliceerd. Doel van de publicatie is om Brzo-bedrijven via de betrokken brancheorganisaties en vakverenigingen te stimuleren om deel te nemen aan de SDN-activiteiten.
31.05.2021
Er is meer tijd nodig is om een verantwoorde start te kunnen bieden waarbij vergunningverlening en belangrijke gebiedsontwikkelingen ongehinderd kunnen doorgaan. Om die reden wordt de invoering van de Omgevingswet een half jaar uitgesteld.
22.04.2021
Het RIVM presenteert uitkomsten van het rapport ‘Het peilen van veiligheidsbeleving en informatiebehoeften van omwonenden rond chemieclusters. Belevingsonderzoek Chemelot’.
21.04.2021
Thema dit jaar is het Veiligheidsinformatieblad en de kansen en knelpunten die dit biedt voor gezond werken met stoffen.
06.04.2021
Hoe zorgen we er samen voor dat we ook in de toekomst in de omgeving van Chemelot op een veilige, gezonde én duurzame manier kunnen wonen, werken, recreëren, ondernemen en innoveren?
17.03.2021
Nederland telt steeds meer publiek-private samenwerking bij brandweerkorpsen. Nu is het tijd voor de volgende stap: één landelijke samenwerkingsstructuur voor overheid en industrie voor het afdekken van de risico’s van grootschalige chemie- en
01.03.2021
Ontgassen kan een dure operatie zijn omdat die tijdrovend is. De VNCI is van mening dat ontgassen in een aantal gevallen voorkomen kan worden door producten zonder ontgassen en/of reinigen ‘over elkaar’ te laden. Dit wordt ‘compatibel varen’ genoemd.
22.02.2021
Safety Delta Nederland (SDN) is een unieke samenwerking tussen overheid, wetenschap en (petro)chemische industrie waarin wordt gezocht naar de beste manier om te vinden, verbinden en vernieuwen in veiligheid.
26.01.2021
‘Als de etiketten wijzigen maar de vervoersvoorwaarden niet, ontstaat er een ongelijk speelveld en zijn de implicaties van een wijziging niet meer duidelijk’, zegt Yasmijn van der Knaap van het RIVM.
18.01.2021
Alle chemiebedrijven moeten de komende jaren een nieuwe watervergunning aanvragen. Belangrijke verandering: voor elke geloosde stof is een individuele toetsing nodig voor milieu- en gezondheidsrisico’s. “Onderschat het niet”, waarschuwt pilotbedrijf
09.12.2020
Het delen van best practices en kennis over het omgaan met verschillende gevaarlijke stoffen staat zoals elk jaar centraal
07.12.2020
Nederland heeft ruim vierhonderd bedrijven die onder het Besluit Risico’s Zware ongevallen (BRZO) vallen. Veiligheid staat voorop en daarom moeten ze aan strenge regels voldoen.
03.12.2020
Maarten de Hoog, directielid DCMR Milieudienst Rijnmond, ging in oktober na 18 jaar bij de organisatie met pensioen. “Ik heb geleerd dat je de chemische industrie de tijd moet geven om milieumaatregelen te nemen”, blikt hij terug. “Uiteindelijk

« 1 2 3 4 » 2/4 (76)