Zoeken

Gebruik eventueel ook filters om je zoekopdracht te verfijnen. 

Filters worden toegepast, een moment geduld

Resultaten

21.03.2023
De in het coalitieakkoord afgesproken maatwerkaanpak voor de grootste industriële CO2-uitstoters heeft inmiddels geleid tot vier zogeheten Expression of Principles, met Tata Steel, Nobian, OCI en Dow. “Het gaat bij de maatwerkaanpak om
14.03.2023
Zoals in elke sector gaat het ook in de chemie om de mensen. Zij bedenken de producten, bedienen de machines, sluiten de contracten. Sommigen hebben een bijzondere strijd achter de rug. Zoals Jarrod Trusler, ooit op school gepest vanwege zijn
08.12.2022
Dow Terneuzen wil in 2030 1,7 megaton minder CO₂ uitstoten en reduceert daarmee 8 procent van de totale industriedoelstelling uit het coalitieakkoord. Dow stelt ook ambities op om de leefomgeving verder te verbeteren.
28.09.2022
"Als het aan sommige Kamerleden ligt, wordt het Nationaal Groeifonds met het grootste gemak ingezet voor het dichten van kortetermijngaten. Doet investeren in economische groei er nu even niet toe? Laat de Kamer verstandig zijn en laat het
26.09.2022
De industriële brandweerkorpsen van de VNCI-leden Sitech Geleen op Chemelot, DOW Terneuzen en Shell Moerdijk en de Gezamenlijke Brandweer Rotterdam hebben zich verenigd in het PII om snel en adequaat op industriële incidenten te kunnen reageren.
06.09.2022
Afvalplastic recyclen tot ‘maagdelijke’ kwaliteit. Dat is alleen te bereiken via chemische recycling. Wereldwijd zijn honderden kleine en wat grotere demonstratiefabrieken hiervoor net opgestart, in aanbouw of in de planning. Deel 2 van een tweeluik
20.07.2022
Niels Manning uit Nieuw-Buinen van het Unno Emmius, locatie Stationslaan, in Stadskanaal behaalde een bronzen medaille tijdens de 54e Internationale Chemieolympiade (IChO). Mitchell Rikken uit Arnhem van het Lyceum Elst en Gijs van Helsdingen van het
16.06.2022
Shell en Dow zijn een experimentele unit gestart om stoomkrakerovens elektrisch te verwarmen op de Energy Transition Campus Amsterdam, Nederland. Dit is een belangrijke mijlpaal in het gezamenlijke technologieprogramma van de bedrijven om
07.06.2022
De Nationale Scheikundeolympiade (NSO) vindt jaarlijks plaats om leerlingen enthousiast te maken voor scheikunde en talent een kans te geven zich nationaal en internationaal te presenteren. Dit jaar werd de NSO georganiseerd bij VNCI-lid Dow.
07.04.2022
In de chemiesector werken slechts z’n 20% vrouwen. Een betere balans is goed voor de industrie en de bedrijven. Rolmodellen zijn ontzettend belangrijk om jonge meisjes en jongere collega’s te inspireren voor een loopbaan in de chemie.
15.11.2021
Safe and sustainable by design is een interdisciplinair ontwerpproces waarin duurzaamheid en veiligheid en gezondheid vanaf een vroeg stadium en gedurende het hele ontwerpproces als centrale waarden worden meegenomen. Op initiatief van IenW en SZW is
27.10.2021
Tien chemiebedrijven werden voor hun initiatieven beloond met de Responsible Care Award. Er was dit jaar extra aandacht voor ontwikkelingen rondom COVID-19, klimaat en circulariteit.
07.10.2021
Jongeren vertellen over de chemie. Dat is het doel van de campagne Wij zijn Chemie die de Koninklijke VNCI samen met C3 heeft opgezet. Een belangrijk onderdeel van de campagne zijn de gastlessen. Verschillende VNCI-leden hebben zich al aangemeld om
17.03.2021
Bedrijven die actief zijn in recycling en de chemische industrie willen ervoor zorgen dat in 2030 555 kiloton kunststof geproduceerd wordt door chemische recycling. Dat staat dan gelijk aan 10% van al het kunststof dat in Nederland wordt
26.11.2020
Het aantal natuurrampen dat gerelateerd is aan de uitstoot van broeikasgassen nam de afgelopen twee decennia schrikbarend toe. Door zich te committeren aan SDG 13, klimaatactie, hopen PPG, OCI Nitrogen en Dow het tij te keren. Zevende en laatste deel
19.11.2020
Maar liefst 17 toptalenten hebben de afgelopen twee jaar een beursprogramma gevolgd bij een aantal lidbedrijven van de VNCI. Tijdens hun studie chemie of chemische technologie zijn ze aan de slag gegaan bij Dow, DSM, BASF, SABIC, Nouryon, Bewi Synba,

1 2 » 1/2 (37)