Zoeken

Gebruik eventueel ook filters om je zoekopdracht te verfijnen. 

Filters worden toegepast, een moment geduld

Resultaten

05.08.2022
Plant-, site- en terminal managers en locatiedirecteuren van Brzo-bedrijven uit de chemiesector kunnen hun veiligheidscompetenties verder ontwikkelen met het Seveso Top Leadership-programma.
14.07.2022
Het classificeren van een Process Safety Incident kan soms lastig zijn. Maar een juiste classificatie is wel belangrijk om beter inzicht te krijgen in het aantal en het soort incidenten in je bedrijf.
07.07.2022
De Koninklijke VNCI heeft samen met de VNCI Werkgroep Security een handreiking security dreigingsscenario's (petro)chemische industrie opgesteld. Deze handreiking geeft de chemiebedrijven handvatten waarmee zij hun (cyber)security-risico’s in beeld
04.07.2022
Het Landelijk Expertisecentrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten (Lexces) is officieel van start gegaan. Lexces geeft invulling aan het advies van de Commissie Heerts om de kennisinfrastructuur op het terrein van stoffengerelateerde beroepsziekten
24.06.2022
De coronabesmettingen lopen weer op. Daarmee wordt naleving van de basisregels, zoals persoonlijke hygiëne, ventilatie, zelftesten en thuiswerken bij klachten, opnieuw urgent. De Koninklijke VNCI sluit zich aan bij de oproep die
18.05.2022
Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de voorgenomen wetswijziging die het mogelijk moet maken om alcohol- en drugstesten af te nemen bij werknemers van bedrijven die
22.04.2022
Bijeenkomst: CTGG-dag 2022
Meld je nu aan voor een interessant en gevarieerd programma op de CTGG-dag 2022.
14.04.2022
PFAS zijn al lange tijd onderwerp van discussie. Deze stoffen worden bij gebruik in blusschuim binnen afzienbare tijd helemaal verboden. Wat zijn de gevolgen?
14.03.2022
De CTGG zet zich al meer dan 60 jaar in voor de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Wat zijn op dit moment de speerpunten van dit samenwerkingsverband?
01.02.2022
De Sociaal Economische Raad (SER) is op 28 januari gestart met een haalbaarheidsonderzoek voor de stof 1,3-butadieen. Doel is de grenswaarde te verlagen naar het streefwaardeniveau. De looptijd van het onderzoek is zes maanden.
21.01.2022
Chemiebedrijven, groot én klein, kunnen in de problemen komen als ze te maken krijgen met een hack, attack of datalek. De Cybersecurity Alliantie heeft een aantal tools en producten ontwikkeld voor ondernemers en bedrijven. 
21.12.2021
Een belangrijk thema voor het cluster Veiligheid, Gezond en Milieu in het afgelopen jaar was verbinding leggen met de transitie-uitdagingen. Veilig en gezond werken is een van de pijlers voor een klimaatneutrale en circulaire samenleving en daarbij
01.12.2021
Geen enkel bedrijf kan meer zonder cybersecurity. Er zijn veel voorbeelden van kleine én grote bedrijven die in de problemen raken na een hack, attack of datalek. De financiële en reputatieschade kunnen desastreus zijn en ook de ‘fysieke’ veiligheid
30.11.2021
Veilige en duurzame stoffen zijn onmisbaar voor het halen van de doelen van de Green Deal: een klimaatneutrale en circulaire economie, minder vervuiling en betere bescherming van de biodiversiteit.
23.11.2021
Tijdens een minisymposium van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kwam de stand van zaken rond pfas aan de orde. Een door Nederland gesteund en op REACH gebaseerd verbod in de EU is in de maak, waarbij de discussie over uitzonderingen
13.09.2021
Vorig jaar presenteerde de Europese Commissie de Chemicals Strategy for Sustainability. Deze chemicaliënstrategie kondigt een verbod aan op het gebruik van de meest schadelijke chemicaliën in consumentenproducten. Unilever is er klaar voor. “Wij zijn

1 2 3 » 1/3 (72)