Regionale veiligheidsnetwerken


Om een hoger veiligheidsniveau in de industrie te bereiken, is het essentieel om te leren van (bijna) incidenten en kennis, ervaring en best practices uit te wisselen. Hiervoor zijn regionale veiligheidsnetwerken opgericht.

Deze netwerken zijn in eerste instantie bedoeld voor alle Brzo- en ARIE-bedrijven. Bedrijven die nauw samenwerken met deze bedrijven op het gebied van onder andere procesveiligheid (zoals contractors), kunnen ook lid worden. Actieve deelname aan een veiligheidsnetwerk is een van de vier pijlers van het landelijk actieprogramma Veiligheid Voorop.

Bekijk het overzicht van Regionale Veiligheidsnetwerken op de website van Veiligheid Voorop