NLEN(X) Sluiten

        

NL EN

Ledennet

Onderliggende pagina's

Topsector Chemiebeurs


De VNCI is op zoek naar bedrijven die willen investeren in de toekomst van talentvolle universitaire masterstudenten Chemie. De aanmeldingstermijn voor bedrijven is van 1 maart - 1 juli 2016.  Uitreiking van de beurzen vindt plaats tin het najaar van 2016.

  • AANMELDEN voor studenten kan van 15 juni tot 15 augustus 2016

Wat is de Topsector Chemiebeurs?

De Topsector Chemiebeurs is gestart in 2011 en is een initiatief van de Topsector Chemie. De afgelopen jaren heeft het Topsector Chemiebeurs programma zich succesvol uitgebreid tot een jaarlijkse uitreiking van meer dan 50 beurzen voor hbo- en universitaire scheikundestudenten. De Chemiebeurzen zijn in het leven geroepen om meer studenten te laten kiezen voor een studie scheikunde/ scheikundige technologie en de doorstroom van gediplomeerde chemici naar de industrie te verhogen. Topsectorchemie beurzen worden uitgereikt via de VNCI en via TI-COAST; daarnaast bestaat er ook een talentenprogramma vanuit ISPT. 

Voor bedrijven

Wat is het VNCI-Topsector Chemiebeurzenprogramma?

Vanaf 2015 kunnen startende masterstudenten Chemie/ Chemische Technologie in aanmerking komen voor een VNCI-Topsector Chemiebeurs. Deze beurs geldt voor beide jaren van de masterfase. De sponsorbedrijven bepalen zelf hun voorkeur voor een Chemiebeursstudent, door middel van matchingsgesprekken met zorgvuldig voorgeselecteerde topstudenten. Die gematchte masterstudent volgt, als onderdeel van de Topsector Chemiebeurs, een stage van ongeveer een half jaar (kan per universiteit variëren tussen drie en negen maanden) bij het sponsorbedrijf. Verder organiseren de studenten, in overleg met het sponsorbedrijf en de universiteit, gedurende de twee jaar van de beurs diverse extra-curriculaire activiteiten (met een studielast van ca. drie maanden) zoals excursies, outreach, challenges e.d. De studenten kunnen bijvoorbeeld ook een literatuuronderzoek voor het sponsorbedrijf doen.

Wat houdt de VNCI-beurs financieel voor u in als sponsorbedrijf?

Het sponsorbedrijf betaalt een sponsorbedrag van 11.000 euro per student. Daarvan is 10.000 euro voor de student bestemd. 1000 euro is voor dekking van (een gedeelte van) de administratie- en organisatiekosten die er gedurende de studieperiode van twee jaar zullen zijn. Het sponsorbedrijf betaalt de 10.000 euro in twee termijnen aan de universiteit van de student, 5000 euro per jaar, elk in één keer te voldoen. De universiteit verzorgt de betaling aan de student. Specifieke afspraken hierover kan het bedrijf maken met de universiteit(en) van de betreffende student(en) door middel van een VNCI modelcontract.

Voor studenten

Wat houdt de beurs in voor studenten?

Als masterstudent ontvang je tijdens de masterfase van 2 jaar elk studiejaar een sponsorbedrag van 5.000 euro.  Als je in aanmerking komt voor de Topsector Chemiebeurs ontvang je bericht van de VNCI of je geselecteerd bent om mee te lopen in de 'matchmakingronde' die de bedrijven en universiteiten opzetten om de juiste student met het juiste bedrijf te 'matchen'.

Als VNCI-Topsector Chemiebeurs Masterstudent word je geacht pro-actief deel te nemen aan het beurzenprogramma en mee te denken met de invulling ervan. 

Meer over de Topsector Chemiebeurs:Contact

Telefoon: 070 337 87 87
Fax: 070 320 39 03
E-mailadressen

Postadres
Postbus 443
2260 AK  Leidschendam

Bezoekadres
Castellum, ingang C
Loire 150
2491 AK  Den Haag

Perscontact
Woordvoerder: Roderik Potjer, Hoofd Communicatie & Public Affairs
Telefoon: 070 337 87 30
E-mail: potjer@vnci.nl

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Lees de Chemie Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van de VNCI.


all rights reserved 2017