Veiligheid Voorop


Het Veiligheid Voorop-programma is een samenwerkingsverband van VNO-NCW en de chemie-gerelateerde branche-organisaties VNCI, VNPI, VOTOB, VHCP, VVVF, VvA, VNCW, Binnenvaart Logistiek NL, Velin, World Class Maintenance, Vereniging Afvalbedrijven, NVDO, VOMI, NVVK en SSVV. Het doel is de veiligheidsprestaties van de (petro)chemie naar een nog hoger niveau brengen, door de veiligheidscultuur verder te verbeteren. De betrokken brancheorganisaties hebben het actieplan voor hun branche uitgewerkt in concrete acties. Er zijn vier pijlers:

  • Betrokken leiderschap en versterking daarvan
  • Continu verbeteren van het veiligheidsbeheerssysteem (VBS)
  • Actieve deelname aan Regionale Veiligheidsnetwerken
  • Nemen van ketenverantwoordelijkheid
     

Rapportage

De branches rapporteren jaarlijks over de veiligheidsactiviteiten die de chemische industrie en aanverwante partijen hebben gerealiseerd.

Meer informatie: Veiligheid Voorop

1/8 (64)
1/8 (64)

Geen data beschikbaar

Geen data beschikbaar

Geen data beschikbaar