Responsible Care


Responsible Care (RC) is een wereldwijd initiatief van de chemiesector, gericht op het continu verbeteren van de prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en open en transparant communiceren met stakeholders. In 2014 kwam de wereldwijde organisatie van de chemische industrie ICCA (International Council of Chemical Associations) met een update van de Responsible Care Global Charter. Deze is gericht op:

  • Een corporate leiderschapcultuur;
  • Beschermen van mens en milieu;
  • Versterken van managementsystemen;
  • Beïnvloeden van business partners;
  • Verenigen van stakeholders;
  • Bijdragen aan duurzaamheid.

 

Het RC-programma is actief in 65 landen, waaronder Nederland. Alle VNCI-leden committeren zich aan het programma. Het is een voorwaarde voor lidmaatschap.

Met behulp van RC wil de chemiesector de sleutelrol vervullen in de verduurzaming van de samenleving. Grote maatschappelijke uitdagingen, zoals grondstoffenschaarste, toename van de wereldbevolking en de steeds grotere vraag naar energie zijn hierbij belangrijke onderwerpen.

 

25 jaar Responsible Care in Nederland

De VNCI is in 1992 gestart met het Responsible Care-programma, in die tijd een grote uitdaging voor de sector. In de loop der jaren kwam er wereldwijd meer focus op Product Stewardship en sinds 2016 is er meer aandacht voor het nemen en tonen van leiderschap. Lees hier meer over de mijlpalen uit 25 jaar Responsible Care in Nederland.

 

Responsible Care-rapport

Ieder jaar rapporteert de VNCI via het Responsible Care-rapport over de prestaties van haar leden op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Ook duurzaamheid en transparantie zijn een vast onderdeel van het RC-programma. Om het belang van duurzaam ondernemen verder invulling te geven, wordt met ingang van 2014 een Duurzaamheidsrapport over de ontwikkelingen in de chemie geïntroduceerd. RC maakt hier integraal deel van uit.

 

Responsible Care Dashboard

De informatie die de VNCI via de jaarlijkse Responsible Care-vragenlijst van haar leden ontvangt is voor de sector van groot belang. De resultaten worden door de VNCI gebruikt voor het jaarlijkse RC-rapport en om aan (inter)nationale rapportageverplichtingen te voldoen. Het Responsible Care Dashboard geeft de leden de mogelijkheid om de prestaties op bedrijfsniveau te volgen en te vergelijken met het gemiddelde van de sector. 

Het Responsible Care Dashboard is alleen beschikbaar voor VNCI-leden. De RC-contactpersoon dient als eerste in te loggen en kan vervolgens meerdere collega’s als gebruiker aanmaken.

1/5 (40)
1/5 (40)

Geen data beschikbaar

Geen data beschikbaar

Geen data beschikbaar