Milieu


De chemische industrie speelt een belangrijke rol in de oplossing van wereldwijde vraagstukken op milieugebied. Zij staat aan de basis van bijvoorbeeld energiebesparing (isolatie gebouwen, lichtere en energiezuinigere auto’s, wasmiddelen die bij lage temperaturen werken) en drinkwatervoorziening (waterbehandeling). Innovaties in de chemische industrie zorgen daarnaast voor een langere levensduur van producten waardoor minder afval ontstaat. Denk aan verpakkingsmateriaal dat groente en fruit langer houdbaar maakt en autobanden die minder snel slijten.

 

Milieu-impact

De Nederlandse chemische industrie zet zich hard in om haar milieu-impact te verminderen. Zo is sinds 1990 de energie-efficiency met 30% verbeterd, is de uitstoot van zwaveloxiden (onder andere SO2) met bijna 90% verminderd, is een reductie van circa 70% van  zowel stikstofoxiden (NOx) als niet-methaan Vluchtige organische stoffen (NMVOS) gerealiseerd en is de uitstoot van CO2 tussen 2005 en 2017 met ??%  verminderd.

 

Clusteraanpak

De VNCI ondersteunt de clusteraanpak die leidt tot milieu- en energiebesparingen. Hierbij werken bedrijven in hun directe omgeving en in de productketens samen met andere bedrijven. Voorbeelden zijn het delen van restwarmte en voorzieningen zoals een waterzuiveringsinstallatie en stoominfrastructuur en het gezamenlijk aanvoeren van grondstoffen en afvoeren van producten.

1/7 (62)
1/7 (62)

Geen data beschikbaar

Geen data beschikbaar

Geen data beschikbaar