Duurzaamheid


De chemische industrie speelt een sleutelrol in de verduurzaming van onze samenleving. De transitie naar een CO2-arme industrie is voor de chemische industrie dé topprioriteit van nu. Voor de chemie is het daarom van belang om efficiënt om te springen met grondstoffen, benutten van biomassa en afvalstoffen te gebruiken als grondstoffen. Door middel van verschillende programma’s en acties geeft VNCI invulling aan deze ambitie.

 

Duurzaamheidrapport
Jaarlijks publiceert VNCI het duurzaamheidrapport van de Nederlandse chemische industrie. Lees hier het Duurzaamheidsrapport.

 

Dialoog met stakeholders
Jaarlijks organiseert VNCI een stakeholderdialoog. Rondom een actueel thema wordt de dialoog aangegaan met vertegenwoordigers uit de politiek, ngo’s, kennisinstellingen, de financiële wereld en de industrie. 

 

1/14 (120)
1/14 (120)

Geen data beschikbaar

Geen data beschikbaar