Responsible Care publicaties


De chemische industrie hecht veel waarde aan verbetering van haar prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en de communicatie daarover. Alle leden van de VNCI nemen daarom deel aan het wereldwijde programma Responsible Care (RC). Ieder jaar publiceert de VNCI de prestaties van de sector op dit terrein in haar Responsible Care-rapport.