Ondernemerschap


De Nederlandse chemie behoort tot de wereldtop. Dat komt met name door de productie van hoogwaardige stoffen en materialen en de grote kennis van katalyse, procestechnologie, duurzame processen en biotechnologie.

De chemische industrie is de motor achter de groei van bedrijvigheid en verduurzaming van de Nederlandse samenleving en is verantwoordelijk voor circa 13,6 procent van de totale Nederlandse export. De bijdrage aan de handelsbalans loopt tegen de 45 miljard euro. Lees meer feiten en cijfers.

Een sterke chemische industrie in Nederland is van groot belang voor het behoud van de innovatiekracht van de Nederlandse economie. Innovatieve ontwikkelingen in de chemie vormen de fundering voor nieuwe toepassingen in bijvoorbeeld woningbouw, isolatie, verf, food, textiel, automotive en de farmacie. 

De mondiale concurrentieverhoudingen verschuiven echter snel. 

1/23 (207)
1/23 (207)

Geen data beschikbaar

Geen data beschikbaar