Energie & klimaat


De transitie naar een CO2-arme industrie is voor de chemische industrie dé topprioriteit van nu. Deze transitie is cruciaal voor een duurzame toekomst en daarnaast is efficiënter omgaan met energie en grondstoffen voor de chemische industrie ook belangrijk voor het beheersen van kosten. Energie is voor de chemie een zeer belangrijke kostenpost.

Bij de vormgeving en uitvoering van het klimaat- en energiebeleid is het van belang dat we ons er van bewust zijn dat de chemische industrie met slimme materialen auto’s lichter kan maken, verf slimmer en kunstmest effectiever. Maar hiervoor zullen we veel energie nodig blijven hebben en in veel gevallen fossiele grondstoffen. Waarbij er wel door middel van bijvoorbeeld energie-efficiëntie, elektrificatie en circulaire economie volop mogelijkheden en kansen zijn in de komende decennia om grote stappen voorwaarts te zetten richting een competitieve economie en een duurzame samenleving.

 

SER Energieakkoord voor duurzame groei

De VNCI heeft als onderhandelaar deelgenomen aan het tot stand brengen van het SER Energieakkoord voor duurzame groei, dat eind 2013 werd afgesloten. Voor de uitvoering van het Energieakkoord en het terugdringen van de CO2-uitstoot bereikte VNCI een overeenkomst dat zich richt op het individueel commitment van bedrijven aan het realiseren van een deel van de extra 9 PJ energiebesparing tot 2020. 

Update
RVO heeft aangegeven dat op 1 november op 3 na alle bedrijven een plan hebben ingediend. Aangezien van die 3 bedrijven er 1 failliet blijkt te zijn gegaan en 1 bedrijf gesloten resteert er slechts 1 die de deadline niet gehaald heeft. De cijfermatige analyse door RVO gaat de komende weken plaatsvinden en zodra er meer bekend is over de uitkomsten laten we dat hier weten.
Over de basis plannen (EEP’s) voor de periode 2017-2020 is inmiddels bekend dat alle EEP’s zijn getoetst en goedgekeurd.

 

Meer informatie

 

Platform verevening energiebesparingsprojecten (9PJ addendum)

1/4 (32)
1/4 (32)

Geen data beschikbaar

Geen data beschikbaar