Belang publiek-private samenwerking


22 - 08 - 2018

De VNCI hecht groot belang aan publiek-private samenwerking bij industriële ongevallen, omdat daarmee het maximale rendement wordt gehaald uit de beschikbare hulpverleningsvoorzieningen en de kennis en expertise bij de chemische industrie en de overheid. Dit geldt zowel bij de ongevalsbestrijding on site als daarbuiten, bijvoorbeeld bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Bij transportongevallen met gevaarlijke stoffen gebeurt dit onder meer middels de landelijke VGS-Alert, waarbij specialisten van de chemische industrie bij ongevallen publieke hulpverleners kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld door informatie over de gevaarlijke stoffen te verstrekken, specialisten naar het ongeval te sturen of materieel aan te bieden. De meldkamer is ondergebracht bij VNCI-lid Sitech. Andere voorbeelden zijn de Gezamenlijke Brandweer in de Rotterdamse haven en het havengebied van Moerdijk en de samenwerking tussen de bedrijfsbrandweer van Chemelot en de overheidsbrandweer.


Lees meer over dit onderwerp via de tag(s):
publiek-private samenwerking