Impact droogte bedrijfsprocessen chemiebedrijven


08 - 08 - 2018

Binnen de chemische industrie zijn er bedrijven die water betrekken voor de productie van stoom, demi-, proces- en bluswater. Langdurige warmte/droogte, en de gevolgen daarvan zoals watertekort en afname debiet in de rivieren, kan van invloed zijn op de continuïteit van de bedrijfsprocessen. Onze lidbedrijven volgen de ontwikkelingen nauw ten aanzien van de warmte- en droogteproblematiek en treffen waar nodig maatregelen. Denk aan waterverbruik reductie, toepassen productieverlaging resp. afschakelen van processen onder andere op basis van afschakelplannen. Voor noodsituaties is veelal bluswater op site aanwezig in de vorm van bluswatervijvers. Verder onderhouden de bedrijven nauw contact met (regionale) waterkwaliteitsbeheerders zoals Rijkswaterstaat.


Lees meer over dit onderwerp via de tag(s):
Veilig en gezonde leef- en werkomgeving