Zet in op duurzame waterstofketen met chemie als centrale speler

De chemische industrie is zowel een belangrijke producent als een belangrijke gebruiker van waterstof. In een klimaat neutrale economie zal waterstof ook in de chemische industrie een nog grotere rol spelen. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat de waterstoftechniek zich snel verder ontwikkeld, goedkoper wordt en dat nieuwe innovatieve toepassingen worden gevonden. De Koninklijke VNCI zet zich in voor innovatie in en opschaling van waterstof en het ontwikkelen van Nederland als een belangrijke speler in de duurzame waterstofketen.

 

De VNCI onderschrijft de waterstofambitie van het kabinet en moedigt de regering aan om deze snel concreter in te vullen. We vragen daarom om een opschalingsregeling voor groene waterstof, ondersteuning voor CCS om blauwe waterstof te kunnen produceren, en de ontwikkeling van een landelijke transport en infrastructuur.

De VNCI is lid van de Waterstofcoalitie waarbinnen een brede coalitie van producenten, netbeheerders en NGOs zich inzet voor de realisatie van 500 MW elektrolyse-capaciteit in 2025 en 3-4GW in 2030.

Waterstof biedt veel kansen en er zijn veel verschillende technologische opties. De Nederlandse industrie en kennisinstellingen zijn vooral goed in het maken van slimme combinaties. De VNCI moedigt daarom aan om in te zetten op innovatie via onder andere het Nationale groeifonds en het Europese Innovatiefonds.

Daarbij ligt de focus op en, en niet op ‘of-of’. Dus groen en blauw. Alkaline, PEM én biobased. Elektrolyse en modulaire uitbreiding van capaciteit, maar ook het creëren van volume.