Versnelling uitrol infrastructuur noodzakelijk voor succesvolle transitie

Een circulaire en klimaat neutrale chemische industrie vraagt om een andere energie-infrastructuur. De Koninklijke VNCI zet zich in voor een versnelde uitrol van infrastructuur voor energiedragers van de toekomst, zoals waterstof, een zwaarder elektriciteitsnetwerk en opslag van CO2.

 

In het adviesrapport van de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie blijkt de enorme opgave waar Nederland voor staat voor wat betreft de energie-infrastructuur. Voor de chemie is dit de aanzet geweest om meer druk te zetten op de uitbreiding van infrastructuur. De plannen van de chemie staan of vallen bij een tijdige uitbreiding van de infrastructuur.

Nederland kan een belangrijke speler worden op het gebied van waterstof, maar dan moeten wel op de juiste plaatsen leidingen komen te liggen. Elektriciteitsnetten moeten snel uitgebreid worden om te voorzien in de behoefte die ontstaat bij de elektrificatie van de chemie. Elektrisch kraken is de toekomst, maar daarvoor zijn kabels en verdeelstations nodig. Ook de infrastructuur voor opslag van CO2 hebben we hard nodig, zodat we in de transitie CO2 kunnen opslaan in lege gasvelden via pijpleidingen of per schip.

In de clusterplannen van de chemische industrie is de urgentie duidelijk gemaakt. We zien dat de betrokken partijen haast willen maken en dat is een goede zaak, want de chemie wil de transitie een succes maken.

Dat vraagt ook een versnelling in de uitrol en het oplossen van knelpunten. Het vraagt om innovatieve oplossingen en flexibilisering van aanbod. En dat de overheid de regie neemt en duidelijke keuzes maakt.

Je hebt onvoldoende rechten om dit item te bekijken of dit item bestaat niet meer.