Chemische recycling voor optimaal hergebruik van afval

De chemie neemt een centrale rol in de circulaire economie in. De sector gebruikt recyclaat uit mechanische recycling, maar veel ‘vuile’ afvalstromen worden op dit moment nog verbrand. Via chemische recycling zijn we steeds beter in staat om alle afval om te vormen tot nieuwe grondstoffen. De Koninklijke VNCI zet zich in om beide vormen van recycling te optimaliseren en Nederland een hub te maken voor slim hergebruik van afval. 

 

De Koninklijke VNCI vindt dat er meer moet gebeuren in de hele keten om het aandeel gerecyclede materialen in de maatschappij te verhogen. Van producent tot consument moet er nagedacht worden over het ontwerp en gebruik van producten. Uitdagingen liggen er voor de industrie om de keten te sluiten, en voor de overheid om barrières weg te nemen. 

Nederland is één van de landen waar recyclen al veel voorkomt zoals het Circular Gap Report stelt. Toch is er nog een lange weg te gaan naar een volledig circulaire economie. De uitdaging ligt in ieder geval op twee fronten. Ten eerste moet het aandeel mechanische recycling omhoog. Minder materiaal moet richting de verbranding en meer moet terug de economie in. Ten tweede moeten we meer inzetten op chemische recycling. De chemie neemt hierin stappen door pyrolysefabrieken te starten in onder andere Geleen en een proeftuin in Moerdijk. Ook zijn er verschillende start-ups die via nieuwe technieken materiaal herwaarderen. Pyrolyse is één van chemisch recyclen technieken waar de potentie in zit om het afval van de maatschappij te verwerken tot nieuwe grondstoffen.

De VNCI is ook blij met de Roadmap chemische recycling die recent vanuit het Versnellingshuis Circulaire Economie is gepresenteerd en door de ministers van Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat naar de Tweede Kamer is gestuurd. De VNCI roept de regering op om nu werk te maken van het invullen van de juiste kaders om deze ambities ook waar te maken.