Ondernemerschap

Weinig aandacht voor verduurzaming industrieel mkb

Het industrieel mkb is een belangrijke aanjager van vernieuwing. Mkb-bedrijven zorgen met hun innovatieve oplossingen voor economische groei en nieuwe banen en ze dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. In de begroting is er weinig aandacht voor de verduurzaming van het industrieel mkb.  

Positief

  • Versterking ontwikkelfunctie Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s)
  • Voortzetten en intensiveren in 2023 van de VEKI, de Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie regeling (VEKI)
  • Voorzetting MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren

Kritisch

  • Weinig aandacht voor de verduurzaming van het industrieel mkb

Sterke chemische industrie

Een sterke chemische industrie in Nederland is van groot belang voor het behoud van de innovatiekracht van de Nederlandse economie. Innovatieve ontwikkelingen in de chemie vormen de fundering voor nieuwe toepassingen in bijvoorbeeld woningbouw, isolatie, verf, food, textiel, automotive en de farmacie. 

Lees meer over Ondernemerschap


VNCI Prinsjesdag