Human Capital

Aanvalsplan arbeidsmarktkrapte voor meer technici

Deze kabinetsperiode wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, samen met Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de tekorten aan technici en ICT’ers terugdringen.

Personeelstekorten vormen op dit moment een grote belemmering bij de uitvoering van de klimaat- en digitale transitie, schrijft het kabinet. Afgelopen zomer is er een aanvalsplan naar de Kamer gestuurd.

Nieuw beleid is nodig om de genoemde transities niet vast te laten lopen door personeelstekorten, staat in de begroting van EZK. Het is goed dat het kabinet hier extra op wil inzetten, maar vooralsnog worden de plannen niet heel concreet. In de uitwerking van dit beleid zal nog veel gedaan moeten worden om daadwerkelijk meer technici op te leiden.

Positief

  • Regionale samenwerking vmbo-mbo-hbo. Het kabinet gaat investeren in hbo-opleidingen die opleiden voor de sectoren waar grote personeelstekorten zijn, waaronder bèta en techniek.
  • De regeling Sterk Techniekonderwijs wordt in 2022 86,5 miljoen euro verstrekt.

Kritisch

  • Het tekort aan technici komt in de begrotingsstukken nagenoeg niet aan de orde. Dit is een zorgelijke ontwikkeling omdat het probleem significant is.

Meer analyses vind je op VNCI Prinsjesdag


Méér jongeren naar de mbo-techniekopleidingen

Steeds duidelijker wordt dat het aantrekken van jongeren naar de belangrijke mbo-studies (chemie, elektrotechniek, werktuigbouw) een probleem is, terwijl de toekomstige vraag enorm is. We moeten dus ons best doen om meer mbo-jongeren te interesseren voor een baan in de chemie.

Lees meer over onze inzet op Human Capital


VNCI Prinsjesdag