04 - 09 - 2019

'Chemie en energie schuiven steeds meer in elkaar' -Johan Visser, keynote spreker Behind the scenes @Eemsdeltavisie

Tekst: Wim Raaijen, Petrochem

 

De Eemsdelta is een relatief klein industriecluster, ‘qua omvang de vijfde van Nederland’. Ze kan volgens Visser echter wel haar stempel drukken op het gebied van innovatie en vergroening. ‘Ik zeg weleens: Chemie Park Delfzijl is te klein om méé te spelen, maar je kunt er wel mee spélen.’ Hij ziet bijvoorbeeld veel mogelijkheden voor de site als proeftuin voor de nieuwe chemie. De omstandigheden zijn immers uitstekend. De aanwezige landbouw biedt extra mogelijkheden voor bio gebaseerde processen. De nabijheid van veel energieproducenten en de aanlanding van steeds meer groene elektriciteit, ondersteunt de integratie van chemie en energie. Visser: ‘Die twee schuiven steeds meer in elkaar.’ In de Eemsdelta is inmiddels ruime ervaring met elektrochemische processen, waaronder natuurlijk de productie van chloor uit zout met elektrolyzers. In de toekomst zullen elektronen steeds meer worden ingezet als grondstof voor de chemie. Denk aan de productie van groene waterstof, waarvoor in het Noorden verschillende plannen worden ontwikkeld, onder andere door Nouryon, Gasunie en RWE. En Visser ziet op termijn ook mogelijkheden voor elektrochemische processen voor de productie van nog hoogwaardigere en specifieke chemische bouwstenen.

 

Het complete artikel uit Petrochem vindt u hier. (vanaf pagina 10)

 

Johan Visser is een van de keynote sprekers tijdens Behind the scenes @Eemsdeltavisie. Dit congres vindt plaats op 16 oktober in Delfzijl. Het programma van deze dag vindt u hier. Aanmelden voor dit evenement is nog mogelijk


Lees meer over dit onderwerp via de tag(s):
Behind the scenes

Onderdeel van dossier(s):