22.02.2023

FutureCarbonNL: Nederland wereldleider carbontech

Koolstof zit in bijna al onze dagelijkse producten. Bijvoorbeeld in de sneakers waarmee je gaat hardlopen. Meestal is de koolstof afkomstig uit fossiele bronnen, zoals olie en gas. Daar willen we juist vanaf, want het veroorzaakt klimaatopwarming.

 

Hoe en waarvan gaan we in de toekomst dan onze producten maken? Daarover gaat het Groeifonds-voorstel FutureCarbonNL. Het richt zich op onderzoek, ontwikkeling, demonstratie en afzet van technologieën die CO2 en CO omzetten in nieuwe, duurzame materialen, brandstoffen en (dier)voeding. In de video leggen we uit hoe en waarom FutureCarbonNL van Nederland een wereldleider wil maken in carbontech. 

FutureCarbonNL is een samenwerkingsverband van meer dan vijftig universiteiten, kennisinstellingen, industrie, mkb en startups. We staan nog altijd open voor partijen uit de private en publieke sector. Wie wil en kan bijdragen aan de doelstellingen is uitgenodigd om zich bij het programma aan te sluiten.

Meer informatie hierover vind je op de website FutureCarbon.nl.