29.12.2022

Voorstel FutureCarbonNL wordt ingediend

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat het voorstel FutureCarbonNL indienen voor de derde ronde van het Nationaal Groeifonds. FutureCarbonNL richt zich op onderzoek, ontwikkeling, demonstratie en afzet van technologieën die CO2 en CO omzetten in nieuwe, duurzame materialen, brandstoffen en (dier)voeding.

 

Koolstof zit in bijna al onze dagelijkse producten. Meestal is deze afkomstig uit fossiele bronnen, zoals olie en gas. Maar daar willen we juist vanaf, want het veroorzaakt klimaatopwarming. Hoe en waarvan gaan we in de toekomst dán onze producten maken? Meer dan 35 grote en kleine bedrijven hebben al projecten voorgedragen, maar daar kunnen nog meer bij. Werk jij of werkt jouw organisatie aan onderzoek of ontwikkeling van conversietechnologieën die CO2 en CO benutten als circulaire grondstof, of overweeg je hier binnenkort mee te starten? Meld je project dan aan.

FutureCarbonNL is een samenwerkingsverband van Nederlandse universiteiten, kennisinstellingen, industrie, MKB en startups. De Koninklijke VNCI coördineert de aanvraag van het Groeifonds-voorstel.


Meer informatie over FutureCarbonNL vind je op de website.