24.06.2022

COVID-19: blijf alert op naleving basisregels

De coronabesmettingen lopen weer op. Daarmee wordt naleving van de basisregels, zoals persoonlijke hygiëne, ventilatie, zelftesten en thuiswerken bij klachten, opnieuw urgent. De Koninklijke VNCI sluit zich aan bij de oproep die de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland deze week deden. Wees voorbereid en zorg dat de basis op orde is. Hoe meer we nu de besmettingen onder controle houden, des te minder de kans op een verder oplopend reproductiegetal en mogelijke beperkingen.

 

In de afgelopen twee jaren hebben we goede praktijken en richtlijnen ontwikkeld en toegepast binnen de chemische industrie. Deze moesten er voor zorgen dat in de chemische sector veilig kon worden gewerkt tijdens de coronacrisis. In 2020 heeft de VNCI deze opgenomen in de handreiking ‘Veilig en gezond (samen)werken’ voor de chemische industrie voor een verantwoorde, gezonde en veilige bedrijfscontinuïteit. Waar nodig zullen we deze handreiking actualiseren en opnieuw verspreiden onder de leden. 

De VNCI staat in nauw contact met de overheid en VNO-NCW. Bij actuele ontwikkelingen informeren wij je als lidbedrijf zo snel mogelijk.  

Lees de brief van VNO-NCW over de corona-update


Lees ook | Neem basisregels weer in acht om besmettingen onder controle te houden