21.04.2022

Eerste paal in de grond van commerciële FDCA-fabriek Avantium

Avantium, technologiebedrijf op het gebied van hernieuwbare chemie, vierde woensdag de eerste paalceremonie voor haar FDCA-vlaggenschipfabriek op de Chemie Park Delfzijl-locatie in Nederland. Deze eerste commerciële FDCA-fabriek ter wereld zal jaarlijks 5 kiloton FDCA (furaandicarbonzuur) produceren, de belangrijkste bouwsteen voor de 100% plantaardige, recycleerbare kunststof PEF (polyethyleenfuraanoaat).

 

Het is de bedoeling dat de bouw eind 2023 is voltooid, zodat de PEF vanaf 2024 op de markt kan komen. In de loop der jaren heeft PEF de interesse en de steun van vele partners gewekt - variërend van commerciële partners, overheden, engineering- en toeleveringspartners tot financiële en subsidiepartners. Met de steun van deze partners binnen de PEF-waardeketen is Avantium nu klaar om 's werelds eerste commerciële FDCA-fabriek te bouwen en te exploiteren die tegemoetkomt aan de groeiende wereldwijde vraag naar een reeks eindproducten.

Een van de eerste partners die de FDCA Flagship fabriek mede mogelijk heeft gemaakt, is de Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (BBI JU), die de FDCA-fabriek heeft gesteund met een PEFerence Horizon 2020-subsidie1. Virginia Puzzolo, hoofd van het programma BBI JU, zegt hierover: "De doelstelling van de Circular Bio-based Europe Joint Undertaking is de Europese industrieën groen en concurrerend te maken. De 25 miljoen euro van de CBE JU-financiering voor het PEFerence-project draagt bij aan de transformatie van het van oudsher gasrijke gebied rond Delfzijl tot een duurzamere en concurrerendere regio.”

De nieuwe FDCA Flagship fabriek ligt in de buurt van Avantium's demonstratiefabriek voor plantMEG™ (mono-ethyleenglycol) en haar pilot bioraffinaderij, waar glucose en lignine worden geproduceerd uit non-food biomassa. Noord-Nederland is bovendien een toplocatie voor groene chemie in Nederland, met de ambitie om in 2050 een volledig duurzame chemische industrie te hebben. Avantium past in deze ambitie: de FDCA-fabriek ondersteunt de overgang naar een circulaire economie en helpt de chemische industrie om te schakelen van fossiele brandstoffen naar duurzame grondstoffen. De FDCA-fabriek zal zorgen voor meer innovatie in de regio. Bovendien zal Avantium ongeveer 50 hooggekwalificeerde banen creëren, waarvoor de werving al is gestart, en aanzienlijke indirecte werkgelegenheid bieden.

Trots

Avantium CEO Tom van Aken licht toe: "Avantium is er trots op de eerste onderneming ter wereld te zijn die een commerciële installatie bouwt voor de productie van FDCA, de belangrijkste bouwsteen van PEF. Ik ben ervan overtuigd dat PEF de potentie heeft om een belangrijk polymeer te worden dat wereldwijd in vele toepassingen en markten wordt gebruikt en ons helpt op de weg naar een circulaire economie. We zijn blij met de steun van onze partners voor onze FDCA-vlaggenschipfabriek.”


Over Avantium

Avantium ontwikkelt nieuwe technologieën op basis van hernieuwbare grondstoffen als alternatief voor fossiele chemicaliën en kunststoffen. Het bedrijf heeft momenteel drie technologieën in de pilot- en demonstratiefase.

  1. De meest geavanceerde technologie is de YXY® plant-to-plastics-technologie die plantaardige suikers katalytisch omzet in FDCA (furaandicarbonzuur), de belangrijkste bouwsteen voor de duurzame kunststof PEF (polyethyleenfuraanoaat). Avantium heeft de YXY® Technologie met succes gedemonstreerd in haar proeffabriek in Geleen, Nederland en is in 2022 gestart met de constructie van ’s werelds eerste commerciële fabriek voor de grootschalige productie van PEF.
  2. De tweede technologie is Ray Technology™ en zet industriële suikers katalytisch om in plantaardig MEG (mono-ethyleenglycol): plantMEG™. Avantium is bezig met het opschalen van haar Ray Technology™ en de demonstratiefabriek in Delfzijl, Nederland is in november 2019 geopend.
  3. De derde technologie heet de Dawn Technology™ die non-food biomassa omzet in industriële suikers en lignine om zo de chemische en materialen industrie te laten overstappen op niet-fossiele grondstoffen. In 2018 opende Avantium de Dawn Technology™ pilot bioraffinaderij in Delfzijl, Nederland. Naast de ontwikkeling en commercialisering van hernieuwbare chemietechnologieën levert het bedrijf ook geavanceerde katalyse R&D-diensten en -systemen aan klanten in de raffinage- en chemische industrie. Avantium werkt samen met gelijkgestemde bedrijven over de hele wereld om revolutionaire hernieuwbare chemie oplossingen te creëren van uitvinding tot commerciële schaal.