14.04.2022

Adviescommissie Groeivermogen erkent belangrijke rol voor innovatie in chemie

De Koninklijke VNCI is verheugd dat investeringen in innovaties zoals groene waterstof (Groenvermogen II) en circulaire plastics (Duurzame MaterialenNL) erkend worden als belangrijke thema’s door het Nationale Groeifonds. Het Groeifonds heeft als doel om tot 2025 jaarlijks € 5 miljard te investeren in projecten die bijdragen aan duurzame economische groei op de lange termijn. Minister Adriaansens van Economische Zaken maakte vandaag de 28 projecten bekend die hier voor moeten zorgen.

 

Innovatie in alternatieve kool- en waterstofbronnen is cruciaal voor de chemische industrie op weg naar een klimaatneutrale en circulaire economie in 2050. Innovatie op deze domeinen is de basis voor toekomstige groei, versnelt de verduurzaming van de sector en biedt kansen om de concurrentiepositie van Nederlandse chemische industrie in een snel verduurzamende wereld te versterken. Met het positieve advies op de groene waterstof (Groenvermogen II) en circulaire plastics (Duurzame MaterialenNL) kan de chemie vol inzetten op deze nieuwe chemieroutes.

VNCI-voorzitter Paul de Krom: “We zijn blij dat de Adviescommissie een belangrijk deel van de voorstellen uit de chemie positief heeft beoordeeld. Innovatie is cruciaal met het oog op de enorme transformatie waar chemie en samenleving aan zijn begonnen. Wij zijn verheugd dat de politiek zich, ondanks de druk op de begroting, blijvend committeert aan uitgaven voor innovatie. En zo hoort het ook te zijn.”

Nationaal Groeifonds | Kabinet trekt 5 miljard euro uit voor economische groei en toekomstige welvaart


Foto: Rijksoverheid, Martijn Beekman