01.02.2022

Haalbaarheidstoets voor een grenswaarde 1,3-butadieen

De Sociaal Economische Raad (SER) is op 28 januari gestart met een haalbaarheidsonderzoek voor de stof 1,3-butadieen (CAS 106-99-0). Doel is de grenswaarde te verlagen naar het streefwaardeniveau. De looptijd van het onderzoek is zes maanden. 

 

De vraag is of een vaststelling van een waarde op het streefwaardeniveau van 0,1 mg/m³ als een gemiddelde concentratie over een achturige werkdag, haalbaar is en op welke termijn. De huidige wettelijke grenswaarde voor 1,3-butadieen is 2 mg/m³ (TGG - 8u).

1,3-Butadieen is een kleurloos gas en wordt gebruikt in de bereiding van verschillende synthetische rubberproducten en -polymeren en als intermediair in de productie van basale petrochemicaliën. Producten gebaseerd op 1,3-butadieen zijn belangrijke componenten van motorvoertuigen, constructiematerialen, apparaat-onderdelen, computers en telecommunicatieapparatuur, beschermende kleding, verpakkingen en huishoudelijke artikelen.

Informatiebijeenkomst

Op 21 februari 2022 organiseert de SER van 15.30 tot 17.00 uur een digitale informatiebijeenkomst. Daarin wordt de procedure van de haalbaarheidstoets toegelicht en heb je de gelegenheid om vragen te stellen. Meld je voor 14 februari aan via mail.


Lees meer over deze haalbaarheidsstudie.