15.12.2021

Reactie regeerakkoord VNCI-voorzitter Bernard Wientjes

In het vandaag gepresenteerde ‘coalitieakkoord’ heeft de impact van klimaatverandering op onze samenleving terecht veel aandacht kregen.

 

VNCI-voorzitter Bernard Wientjes: “De Koninklijke VNCI is blij dat in het pakket een duidelijke keuze wordt gemaakt voor groene industriepolitiek en circulaire economie. Terecht stellen VVD, D66, CDA en ChristenUnie dat de industrie een bijzondere verantwoordelijkheid heeft in het tegengaan van klimaatverandering. De industrie kan relatief snel grote stappen nemen, waardoor andere sectoren, bijvoorbeeld de gebouwde omgeving, meer tijd hebben om de transitie door te maken. Zo kan de industrie als vliegwiel dienen voor de transitie in de hele economie. We zijn verheugd dat de partijen maatwerkafspraken met de industrie willen maken en voorstellen doen om versneld in infrastructuur te investeren. Hierdoor kan de chemische industrie ook concrete toezeggingen doen om grote investeringen te realiseren, die leiden tot een CO2-neutrale en circulaire productie in 2050. Wij vinden het verstandig dat het nieuwe kabinet de introductie van een oplopende bodemprijs voor de ETS-prijs met Europa wil afstemmen.”