15.11.2021

Veiligheidsdag 2021 wordt verschoven

Naar aanleiding van de sterk stijgende COVID-19 besmettingscijfers en de recent aangescherpte maatregelen van het kabinet heeft Veiligheid Voorop besloten de Veiligheidsdag te verplaatsen naar 2022. 

 

Gezien de huidige omstandigheden is de organisatie van mening dat dit de juiste beslissing is. Over een nieuwe datum volgend jaar volgt meer informatie. 

Veiligheid Voorop is een samenwerkingsverband van de (petro)chemie gerelateerde brancheorganisaties, waaronder de VNCI. Ook haar ketenpartners , zoals onderhoudcontractors en logistieke dienstverleners werken hierin samen. Het doel is de veiligheidsprestaties van de (petro)chemie naar een nog hoger niveau brengen, door de veiligheidscultuur verder te verbeteren. De thema’s waar Veiligheid Voorop zich specifiek op richt zijn betrokken leiderschap, excellente veiligheidsbeheerssystemen, veiligheid in de keten en deelname aan de Regionale Veiligheidsnetwerken.