21.09.2021

VNCI: doorpakken klimaatbeleid verstandig, maatwerk voor chemie nodig

Reactie Miljoenennota 2021 | Vandaag heeft het demissionaire kabinet de Miljoenennota aangeboden aan de Tweede Kamer. Terwijl er nog weinig schot zit in de onderhandelingen over een nieuw regeerakkoord, komt het huidige kabinet toch met maatregelen op het gebied van klimaat en energie. De regering trek vele miljoenen euro’s extra uit voor het klimaat. 

 

VNCI-voorzitter Bernard Wientjes: “Ik ben verheugd dat het kabinet doorpakt met het klimaatbeleid. In de begroting zien we een versteviging van de eerder door het kabinet ingezette koers. De ambitieuze koers van Europa met het Fit for 55 pakket helpt daarbij. We zijn positief dat het kabinet - ondanks de demissionaire status - het huidige beleid niet alleen voortzet maar ook versnelt. De focus van de investeringen van het kabinet ligt op infrastructuur, zoals pijpleidingen voor waterstof en CO2 en verzwaring van het electriciteitsnet. Dit als antwoord op de toezegging van de chemische industrie om de grote investeringen te realiseren, die leiden tot een CO2-neutrale productie in 2050. Het is ook verheugend dat het kabinet erkent dat maatwerk in subsidies noodzakelijk is om innovatieve doorbraken in nieuwe technologieën te realiseren.”