31.05.2021

"Duurzame stoffenstrategie is prima basis"

"Afgelopen oktober presenteerde de Europese Commissie de Chemicals Strategy for Sustainability als onderdeel van de Green Deal. De nadruk ligt op efficiënter gebruik van hulpbronnen, op een schone en circulaire economie, op herstel van de biodiversiteit en op het terugdringen van schadelijke emissies. Juist omdat stoffen een centrale plaats innemen in de fysieke leefomgeving, is de chemicaliënstrategie een prima basis voor het Nationaal Milieuprogramma."

 

Rosiene Steensma, Programme Lead Chemicals Strategy for Sustainability, schreef een artikel over duurzame stoffenstrategie voor het tijdschrift Milieu. "De EU heeft nu al de meest vooruitstrevende chemische stoffenwetgeving ter wereld. De nieuwe strategie, onderdeel van de Green Deal, wordt de motor om nog veiligere en duurzamere bouwstenen te ontwikkelen. Via het Nationaal Milieuprogramma kunnen we Europees en nationaal beleid laten aansluiten. Bovendien is dit de perfecte kans om de verschillende doelen integraal aan te pakken: minder uitstoot en afval en meer circulariteit door betere samenwerking."

Lees het volledige artikel