10.05.2021

Subsidie voor carbon capture and storage (CCS)

Vier VNCI-leden - Shell, ExxonMobil, Air Liquide en Air Products - gaan CO2 afvangen en opslaan in een leeg gasveld onder de Noordzee. Deze methode wordt CCS genoemd: carbon capture and storage. Het is voor het eerst dat er in Nederland op grote schaal CO2 afgevangen en opgeslagen wordt. De Nederlandse overheid subsidieert de plannen met ongeveer 2 miljard euro.

 

Het gaat om geld uit de SDE++-subsidiepot die tot nu toe voornamelijk voor de opwekking van duurzame energie uit zon en wind werd gebruikt. Vanaf 2024 moet er jaarlijks 2,5 megaton CO2 worden afgevangen en opgeslagen.


Standpunt Koninklijke VNCI | CO₂-opslag onmisbaar en noodzakelijk op weg naar 2050


In het Nederlandse Klimaatakkoord werd twee jaar geleden al afgesproken dat ongeveer de helft van de CO2-reductiedoelstelling van de industrie in 2030 gehaald mag worden met behulp van CCS.

Lees het volledige bericht