28.04.2021

50 miljoen extra voor Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat investeert dit jaar € 50 miljoen extra in de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). Dat is bovenop het al beschikbare budget van € 76 miljoen. Het aantal aanvragen overtreft nu al ruim het oorspronkelijke budget. Het totale budget is nu € 126 miljoen.

 

De Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) is sinds 18 januari open. Het ministerie stimuleert met de DEI+ pilot- en demonstratieprojecten die de CO2- uitstoot verminderen. Ook moeten ze leiden tot kosteneffectieve toepassing van innovatieve technieken. 

Subsidiethema's

De thema's waarvoor je subsidie kunt aanvragen:

  • energie-efficiëntie en de ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energie;
  • circulaire economie;
  • aardgasloze woningen, wijken en gebouwen, en
  • overige CO2-reducerende maatregelen.

Op de website van de RVO vind je meer informatie over de DEI+. Er zijn verschillende stimuleringsmaatregelen en subsidies. Je vindt ze op onze website