20.04.2021

Chemische industrie in 2050: groene fabrieken én groene producten

Vandaag heeft de Koninklijke VNCI het rapport ‘van Routekaart naar Realiteit’ gelanceerd. Het laat de weg zien die de sector gaat afleggen om over minder dan dertig jaar klimaatneutraal en circulair te zijn. Manon Bloemer, directeur VNCI: “De realiteit is dat we tot 2050 geen tijd te verliezen hebben. We gaan niet alleen onze eigen CO₂-uitstoot terugdringen, maar willen ook een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de producten van onze afnemers. Als we dat systeem nu slim inrichten, bouwen we circulaire, klimaatneutrale waardeketens die wereldwijd positieve impact hebben.”

 

Uitdaging: schoorsteen én de keten

De chemiebedrijven staan voor twee grote uitdagingen: het reduceren van de eigen CO₂-uitstoot en het verduurzamen van onze producten. In ons rapport constateren we dat het huidige beleid vooral heeft ingezet op de ‘eigen schoorsteen’ en veel minder op de producten-kant. Terwijl juist daar een enorme kans en groot potentieel ligt voor de chemie. Door in te zetten op het gebruik van duurzame biogrondstoffen en recyclebaar afval (alternatieve koolstofbronnen) om chemische bouwstenen te maken, bespaar je CO₂ én bouw je aan duurzame, circulaire waarde-ketens. Bovendien heeft die inzet een wereldwijde positieve impact omdat de chemie zo’n export-georiënteerde sector is.

Download 'van Routekaart naar Realiteit'

Nu versnellen: welke stappen gaat de industrie zetten?

Het is tijd om nu door te pakken. De chemie heeft de handschoen van het Klimaatakkoord en de EU Green Deal al opgepakt. Allerlei projecten op energie-efficiëntie CO₂-afvang en -opslag, waterstof en elektrificatie zijn inmiddels opgestart. En nu zetten we ook in op verduurzaming van producten. We doen dat bijvoorbeeld door in te zetten op: een koolstofboekhouding, het opschalen van chemische recycling, en creëren van een markt voor duurzame producten (via Design for Recycling en premium labels). En uiteraard blijven we volop innoveren.

Oproep aan het nieuwe kabinet

We kunnen dit niet alleen. We spreken met veel nieuwe partners in de keten, maar ook de overheid speelt een belangrijke rol. Er is behoefte aan een subsidie-instrument voor ‘alternatieve koolstofbronnen’ (zoals de SDE++) om zo opschaling op gang te brengen. Daarnaast kan de overheid helpen om de marktvraag te stimuleren. De sleutels voor een succesvolle transitie zijn: eenduidig beleid, investeringen, (subsidie)financiering, innovaties en infrastructuur. Bloemer: “De chemiesector is volop bezig om de transitie vorm te geven. Dat is een complexe puzzel waarvan de stukjes op de juiste manier in elkaar moeten passen. Die complexiteit gaan we niet uit de weg en gaandeweg leren we ook.”

Heb je de lancering van het rapport 'van Routekaart naar Realiteit' gemist? Bekijk de uitzending.