08.04.2021

Nederland en Duitsland slaan handen ineen voor innovatieaanpak groene waterstof en groene chemie

Tijdens de InnovatieExpo 2021 heeft minister Bas van ‘t Wout uit handen van ECCM-voorzitter Richard van de Sanden een ‘call to action’ ontvangen voor een bilaterale samenwerking op het gebied van groene waterstof en groene chemie tussen Duitsland en Nederland. Op basis van deze ‘call to action’ wordt een gezamenlijk innovatieprogramma opgezet voor samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen over de grens.

 

"We hebben elkaar veel te bieden op het gebied van hoogwaardige kennis, infrastructuur en vitale industriële clusters – stuk voor stuk belangrijk om de transitie echt waar te maken", benadrukt Van ‘t Wout. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, NWO, draagt vijf miljoen euro bij aan de bilaterale samenwerking via het missie gedreven innovatiebeleid van de Nederlandse overheid.

De VNCI kijkt met veel belangstelling naar het initiatief. Erik Verbrugge, Beleidsadviseur Innovatie: ”Nederland is geen eiland, zeker niet voor de chemische industrie. Onze leden opereren in een internationaal cluster, waarbij we ook internationaal naar oplossingen voor verduurzaming van onze processen en producten zoeken. Het is duidelijk dat de duurzame waterstof een fundamenteel onderdeel zal zijn van ontwikkeling. Wij juichen dit initiatief om internationaal publiek-privaat samen te werken aan versnelling in de ontwikkeling van duurzame waterstof dan ook van harte toe.”

De call to action geeft aan waar de interessante aanknopingspunten voor publiek-private samenwerking liggen. Duitsland en Nederland hebben elkaar veel te bieden. Duitsland heeft een unieke R&D- en innovatie-infrastructuur en diverse aanjagende nationale initiatieven zoals de excellentieclusters, Kopernikus-projecten, living labs en energieonderzoeksnetwerken. Nederland weet innovatiekracht, maatschappelijke opgaven en verdienvermogen samen te brengen in het missiegedreven innovatiebeleid. Daarnaast heeft Nederland een hoogwaardige chemische industrie en maakindustrie, een sterke kennispositie en met de havens en gasinfrastructuur een ideale uitgangspositie voor waterstof.

Samenwerking op grotere schaal

Internationale samenwerking is nodig om grote impact te kunnen maken. Er zijn tal van redenen om de bilaterale samenwerking op het gebied van waterstof en elektrochemische conversieprocessen in de industrie te intensiveren. "De knapste koppen uit de kenniswereld en de industrie moeten nu samenkomen om ervoor te zorgen dat groene waterstof snel een commercieel haalbare optie wordt", zegt dr. Stefan Kaufmann, lid van de Duitse Bondsdag en Innovatiecommissaris voor Groene Waterstof bij het Federale Ministerie van Onderwijs en Onderzoek (BMBF). "We kunnen alleen de slagkracht ontwikkelen die nodig is in het licht van de internationale concurrentie als we allemaal samenwerken", vervolgt Kaufmann. Nederland was in 2019 na Frankrijk de belangrijkste handelspartner van Duitsland binnen de EU en wereldwijd de op drie na belangrijkste. Het bilaterale handelsvolume bedroeg in 2018 zo'n 189 miljard euro. Duitsland is een van de belangrijkste handelspartners van Nederland.

Hernieuwbare elektriciteit voor waterstof en chemie

De call to action gaat in op de elektrochemische, technologische en socio-economische oplossingen die nodig zijn om duurzaam in onze toekomstige behoefte aan brandstoffen en chemische producten te voorzien. Daarnaast is de call to action gericht op de opslag van hernieuwbare energie in chemische bindingen als buffer voor het energiesysteem. De vraag naar brandstoffen voor de luchtvaart, de scheepvaart en het zware wegvervoer en naar chemische producten en materialen is momenteel verantwoordelijk voor meer dan 35% van de wereldwijde CO2-uitstoot. De productie van deze brandstoffen en chemicaliën uit hernieuwbare elektriciteit en biomassa/CO2 is een enorme uitdaging, maar een essentieel onderdeel voor het halen van onze klimaatdoelstellingen.

Download de ‘call to action’.