Student hogeschool gaat mkb helpen met innovaties

Om het innovatief vermogen van het mkb te vergroten gaan hogescholen en het mkb samenwerken via het op 16 november gelanceerde innovatietraineeship. Studenten van hogescholen krijgen hierbij in een mkb-bedrijf na een stage een dienstverband als onderzoeker.

 

Tijdens deze periode is een lector van de hogeschool betrokken bij het onderzoek van de innovatietrainee, ook worden de studenten getraind in ondernemers- en managementvaardigheden.

Krappe arbeidsmarkt

Het innovatietraineeship is een initiatief van de topsectoren Chemie, Agri & Food en Logistiek en wordt uitgevoerd door Regieorgaan SIA (onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, NWO), dat 3,9 miljoen euro beschikbaar stelt. Het idee is afkomstig uit het Topteam Chemie, vanuit de wens om het mkb op de kaart te zetten in een krappe arbeidsmarkt en meer te profiteren van nieuwe kennis die op hogescholen aanwezig is. “Voor succesvolle innovatie hebben we goede ondernemers en talent nodig”, zegt Tom van Aken, mkb-vertegenwoordiger van het Topteam Chemie. “Daarom willen we het voor ondernemers makkelijker maken om samen te werken met talent van hogescholen voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.”

Behalve dat een docent-onderzoeker van een hogeschool de innovatietrainee gedurende anderhalf jaar gaat begeleiden, kan de trainee ook gebruikmaken van de onderzoekfaciliteiten van de hogeschool. Hierdoor krijgen ondernemers de kans om gewenste innovaties daadwerkelijk te implementeren. “Dit traineeship biedt kansen voor een makkelijke (door)start van hbo-studenten binnen het bedrijf na hun stage, en dat biedt een voordeel voor zowel het bedrijf als de kandidaat”, aldus Van Aken.

Avantium

Chemisch technologiebedrijf Avantium, waar Van Aken CEO van is, werkt zelf intensief met stageplaatsen om talent te scouten. “We hebben al diverse mensen aangenomen op een vaste baan. Meestal betreft dit overigens samenwerkingen met universiteiten. Het is een goed en logisch plan om dit nu ook te faciliteren voor talent van hogescholen, want dat is, althans bij Avantium, nog wat onderbelicht.”

“Hogescholen zijn een natuurlijke partner voor het mkb als het gaat om innovatie”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. “Het praktijkgerichte onderzoek is er immers op gericht om op korte termijn resultaten op te leveren, precies waar het mkb behoefte aan heeft. Met dit innovatietraineeship gaan we onze rol hierbij nog sterker invullen.”

Hogescholen en de aan hogescholen gelieerde Centres of Expertise gaan nu mkb-bedrijven in hun regio zoeken die een innovatietrainee willen aanstellen. Hun plannen worden in december beoordeeld door Regieorgaan SIA. De verwachting is dat de eerste innovatietrainees begin 2021 starten. In totaal kunnen in de komende twee jaar zo’n tweehonderd trainees starten.

Het innovatietraineeship is onderdeel van het Kennis- en Innovatie Convenant dat staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

www.regieorgaan-sia.nl/innovatietraineeship


Wij zijn Chemie

Als sector hebben we deze nieuwe generatie hard nodig voor de uitdagingen van de toekomst. Daarom organiseert de VNCI samen met C3 de campagne Wij zijn Chemie. Geef een digitaal gastcollege of virtuele tour aan leerlingen van een (middelbare) school bij jou in de buurt. Een introductie van jouw bedrijf en de sector aan de jeugd!

Je hebt onvoldoende rechten om dit item te bekijken of dit item bestaat niet meer.