30.10.2020

Reactie VNCI voortgangsrapport PBL Energie- en klimaattransitie: tempo moet omhoog

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft vandaag de jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning (KEV) gepubliceerd. De conclusie daarin is dat de klimaatdoelstellingen voor 2030 nog niet binnen bereik zijn. Het PBL geeft hiermee een duidelijk signaal af stelt de Koninklijke VNCI. Het Klimaatakkoord omvat veel maatregelen die nog niet in wet- en regelgeving zijn vastgelegd. Dit voortgangsrapport laat duidelijk zien dat er haast geboden is bij de uitvoering.

 

Martijn Broekhof, hoofd Klimaat, Energie, Innovatie en Duurzaamheid bij de VNCI: “Deze conclusie van het PBL is op het eerste gezicht teleurstellend, maar wel een logische als je ziet wat wel en niet kan worden meegenomen in de berekeningen. De klimaat- en energietransitie vraagt om veel én grote investeringen. Tot 2030 weten we redelijk goed welke technieken er nodig zijn en wat ze ongeveer kosten. Ook is duidelijk welke infrastructuur ervoor nodig is en welke beleidsondersteuning het vraagt. Maar daarmee zijn ze nog niet morgen gerealiseerd. Wat het PBL met dit rapport vooral laat zien is dat we moeten doorpakken met het aanleggen van infrastructuur en het verder finetunen van subsidieregelingen als de SDE++. Dan kunnen de geplande investeringen van de chemie sneller en met meer zekerheid van de grond komen.”

Koplopersplannen van de vijf chemieclusters

Vorige week nam Minister Wiebes de koplopersplannen van de vijf grote industrieclusters in Nederland in ontvangst. Deze plannen laten zien hoe de industrie invulling geeft aan de klimaatopgave voor 2030. Broekhof:” Je ziet een enorme ambitie bij de industrie, maar ook wordt de collectieve uitdaging heel concreet. Het tempo moet omhoog. Niet alleen bij de industrie, maar ook bij de netwerkbedrijven om infrastructuur aan te leggen; waterstof-leidingen, verzwaren van elektriciteitsnetwerken, opslag- en transportcapaciteit voor CO2.”

Snel leerproces

Het rapport laat zien dat we nog een lange weg te gaan hebben naar klimaatneutraliteit in 2050. Broekhof: "En dat is pas het begin. Nu al is duidelijk dat we moeten gaan versnellen. Veel van de technieken waar de industrie in wil investeren komen nog niet in aanmerking voor subsidies. Denk aan de SDE++, waarbij de overheid rustig wil beginnen om overstimulering te voorkomen. Dat is op zichzelf begrijpelijk, maar dit rapport benadrukt dat het leertempo echt omhoog moet, zowel bij de industrie en netwerkbedrijven als de overheid.

PBL | Klimaat- en Energieverkenning 2020

FD | Planbureau: Nederland moet inspanningen verdubbelen om klimaatdoel voor 2030 te halen