20.10.2020

VNCI Podcast | Een eerlijk gesprek over biogrondstoffen

We hebben er 100 jaar over gedaan om de huidige chemische industrie op te bouwen. Voor de volgende transitie hebben we maar 30 jaar, want de klimaatdoelen gaan uit van een op hernieuwbare grondstoffen gebaseerde industrie in 2050.

 

“In theorie kan dat”, zegt Martin Junginger, hoogleraar Biobased Economie bij het Copernicusinstituut van de Universiteit Utrecht. “Maar het zal in de praktijk een enorme kluif worden. Van de huidige grondstoffen is niet meer dan 1 of 2 procent biobased. Als we de doelen willen halen zouden we vanaf nu alle investeringen daarop moeten richten.” In de nieuwe VNCI Podcast een eerlijk gesprek over biogrondstoffen. 

Rosienne Steensma, senior Beleidsmedewerker Procesveiligheid, Klimaat, Energie & Milieu bij de VNCI, praat met hem en Jelmer Vierstra, programmaleider Circulaire Economie bij Natuur en Milieu. Volgens hem mag recyclaat in deze discussie niet ontbreken. “Biobased grondstof en recylaat moeten elkaar niet in de weg zitten. We moeten eerst zoveel mogelijk recyclen, en wat er dan nog nodig is halen uit virgin, biobased materiaal.” Daarbij gaat het natuurlijk ook om de kosten en de marktvraag.

Beluister de podcast

Meer podcasts luisteren? Je vindt ze op Spotify.