14.10.2020

Presentatie Chemicals Strategy for Sustainability: REACH moet de basis blijven

Vandaag heeft de Europese Commissie de duurzaamheidsstrategie voor chemische stoffen, Chemicals Strategy for Sustainability (CSS) gepresenteerd. Deze strategie is een onderdeel van de Europese Green Deal. Bij de beoordeling van het uitgebreide plan staat voor de Koninklijke VNCI voorop dat de Nederlandse industrie behoefte heeft aan duidelijk, consistent en voorspelbaar (internationaal) beleid.

 

De EU heeft met REACH de meest vooruitstrevende stoffenregelgeving ter wereld, met als resultaat de meest uitgebreide stoffendatabase. REACH moet de basis blijven voor de CSS-doelen. De eerste prioriteit van de Europese Commissie moet zijn om te werken aan de verbetermogelijkheden die in een recente evaluatie van REACH, de zogenaamde fitnesscheck van Europese stoffenregels, zijn opgesteld.

Chemiebedrijven bedenken en innoveren nieuwe en bestaande stoffen voor producten die nuttig en nodig zijn in de samenleving. Chemische stoffen zijn sleutelcomponenten van materialen die worden gebruikt in zonnepanelen, windturbines en elektrische batterijen en isolatie van gebouwen. Chemie is onmisbaar voor de verduurzaming van onze samenleving. In Nederland maken en gebruiken we tienduizenden verschillende industriële chemicaliën. Sommige stoffen zijn ingedeeld in de categorie ‘zeer zorgwekkend’. Dat betekent dat ze gevaarlijk zijn en dus mogelijk schade veroorzaken. Aan de andere kant bevatten ze nuttige en duurzame eigenschappen die bijvoorbeeld ook bijdragen aan een beter klimaat.

Het gebruik van stoffen heeft dus voor- en nadelen. Deze moeten telkens goed tegen elkaar afgewogen worden. Dit levert lastige keuzes op waarbij niet alleen naar toxiciteit van stoffen gekeken moet worden. Ook de effecten van het energiegebruik, grondstofgebruik, functionaliteit, biodiversiteit en mogelijke concurrentie met de voedselvoorziening moeten meegewogen worden. Slim stoffenbeleid vereist voortdurend een samenhangende afweging van alle maatschappelijke kosten en baten, waarbij rekening wordt gehouden met de voor- en nadelen van het gebruik van een stof.

Lees ook de reactie van Europese chemieorganisatie Cefic