14.10.2020

Oproep aan Kamerleden: stimuleer inzet biogrondstoffen voor de chemie

De Vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat ging op 14 oktober tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer met experts in gesprek over biomassa.

 

In de VNCI Routekaart 2050 ‘Chemistry for Climate’ heeft de Koninklijke VNCI een richting uitgezet voor de transitie van de chemische sector in Nederland naar klimaatneutraliteit in 2050. Een van de richtingen beschreven in ons rapport gaat over de inzet van biogrondstoffen. De chemie kan de plantaardige koolstof uit biogrondstoffen vastleggen in producten en materialen. Hierdoor kan CO2 veel langer worden vastgehouden dan bij verbranding van diezelfde biogrondstoffen. Bovendien kunnen we deze producten weer verder recyclen waardoor de sector een bijdrage levert aan een circulaire en duurzame samenleving.

De Koninklijke VNCI heeft een bijdrage aan het rondetafelgesprek geleverd door een position paper in te sturen. Hierin vragen wij om meer aandacht voor een goede opbouwstrategie en het bijbehorende beleid, met de volgende elementen:

  • Versnelling en verdieping van subsidieregelingen voor innovaties in biogrondstoffen.
  • Erkenning van CO2-reductie door gebruik van biogrondstoffen in materialen, ook als deze reducties vooral impact hebben buiten de landsgrenzen door export van biobased producten.
  • Stimulering van opschaling van biogrondstof-toepassingen in de SDE++ of in een vergelijkbaar instrumentarium.
  • Ondersteuning van marktinitiatieven om de biogrondstof-inhoud van producten inzichtelijk te maken en de markt voor deze producten te stimuleren.
  • Ondersteuning van duurzaam inkopen van producten waar een biobased variant beschikbaar is.

Dowload hier de volledige position paper van de VNCI.