20.05.2020

VNCI-advies aan Tweede Kamer over effecten corona op de energietransitie

Op de korte termijn zouden bedrijven voldoende liquiditeit moeten houden en optimaal toegang moeten hebben tot de kapitaalmarkten om het investeringsniveau op peil te houden en zelfs te verbeteren. Voor de lange termijn zijn bedrijven gebaat bij handelingsperspectief om te investeren in opties die noodzakelijk zijn om na 2030 grootschalige CO2-reducties te realiseren.

 

Download de position paper

Dit adviseert de Koninklijke VNCI middels een position paper aan de Tweede Kamer. De paper is opgesteld op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer, die zich bezighoudt met de effecten van de coronacrisis op de energietransitie.