04.07.2020

Trouw | De chemie klimt alweer richting het niveau van voor de coronacrisis

Nederlandse chemiebedrijven draaien in coronatijd allemaal door, zij het op een wat lager pitje. Maar het dieptepunt lijkt voorbij. Dagblad Trouw interviewde VNCI-directeur Manon Bloemer en deed een ronde langs chemiebedrijven met de vraag hoe de chemische sector er voor staat.

 

Ze had het zelf nooit vermoed. Dat ze zich bezig zou houden met waterzuivering in Italië. Met Italiaanse leerlooierijen. Met de bestanddelen van handgels. Maar Manon Bloemer, directeur van VNCI, de branche­organisatie van de honderd grootste chemiebedrijven in Nederland, deed dat wel. Het waren allemaal kwesties die in coronatijd werden besproken met Cefic, de belangenorganisatie van de Europese chemie.
 
Lees het artikel in Trouw