Lid worden


Er zijn vele redenen om lid te worden van de VNCI.

De belangrijkste zijn:

  • Belangenbehartiging in Nederland en Brussel
  • Toegang tot groot netwerk in de chemische sector
  • Geldbesparingen via kortingen op diensten, lidmaatschap van VEMW en belangenbehartiging
  • Toegang tot kennis en advies via VNCI-beleidsmedewerkers en beleidsgroepen
  • Bijblijven via het dagelijks nieuws, Chemie Nieuwsbrief, Chemie Magazine en het VNCI-ledennet
  • Tijdsbesparing via het lees- en uitzoekwerk van de VNCI
  • Vergroting van het vertrouwen in de chemische industrie via het Responsible Care-programma
  • Verbetering van het imago via communicatietrajecten en -activiteiten
  • Voorbereiding op de toekomst via innovatieprogramma's van de Regiegroep Chemie

Meer weten?

Bekijk dan de VNCI-brochure:  ‘Bindend Element’

Vormen van lidmaatschap

Er zijn verschillende lidmaatschapsvormen mogelijk, afhankelijk van de positie van het lidbedrijf in de chemische industrie.

Bedrijven met een productielocatie in Nederland kunnen VNCI-lid worden. Als de Nederlandse vestiging van een chemisch bedrijf niet produceert, kan het bedrijf geassocieerd lid worden. Is de onderneming geen chemiebedrijf, maar wel van belang voor de chemische branche, dan kan ze donateur worden.

Behalve bedrijven kunnen ook brancheverenigingen lid of geassocieerd lid van de VNCI worden. De verenigingen verzorgen dan de informatiestroom van de VNCI naar hun achterban.

Voor starters heeft de VNCI een speciale lidmaatschapsvorm. Bedrijven die jonger dan 5 jaar zijn krijgen een aanzienlijke korting op het lidmaatschapsgeld. In ruil daarvoor verwacht de VNCI dat zij zich inzetten voor de activiteiten rondom nieuwe bedrijvigheid in de sector.

Meer weten

Neem voor meer informatie contact op via 070 - 337 87 23 of lidworden@vnci.nl.

Opzegging lidmaatschap

De opzegging van het lidmaatschap moet vóór 1 november van een jaar worden gedaan. Het lidmaatschap eindigt dan per 31 december van datzelfde jaar. De schriftelijke opzegging kan worden gericht aan Pieter Heemskerk AA, c